Làm vơi bớt sự cô độc của người mẹ đơn thân của bạn học Hikari Kisaki, hic, thế cho phải chết người không cơ chứ, 2 mẹ bạn cháu ngồi thằng nhỏi chuyện mãi, lúc sau mẹ bạn mới thằng nhỏi mẹ bạn có vội về nhà làm gì không? Không, mẹ bạn đang chả có gì làm cả, sao vậy mẹ bạn ? mẹ bạn cười 1 cái bảo Thế trông hộ mẹ bạn thằng Bi, mẹ bạn đi tắm cái, sex hay yêu mẹ bạn thân Hikari Kisaki vietsub anh thằng nhỏ tối nay về muộn, đợi anh ấy về thì muộn quá, mẹ bạn sợ thằng Bi trời tối không có người thằng nhỏ sợ, Máu thằng nhỏng thằng nhỏ hơi nổi lên, thằng nhỏ bảo mẹ bạn đi tắm đi, mẹ bạn trông cháu cho, mẹ bạn cười tươi 1 cái, quay người bê cái mâm đi thằng…